EUROSUPPORT s.r.o., Slovenská 26, (Office)
040 01 Košice, Slovensko

tel: +421 55 63 23 255, fax: +421 55 63 24 588
mail: eurosupport@eurosupport.sk
Mail:Zakaz používania pre zasielanie
obchodných a reklamných ponuk !!!


EUROSUPPORT s.r.o.

Kto sme?

Sme profesionálna poradenská spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti projektového riadenia a poradenstva pri získavaní finančnej podpory z EÚ. Skúsenosti s prípravou množstva projektov na Slovensku vyústili do jedinečného know-how, štandardizácie procesov a unikátneho pokrytia projektového cyklu vo všetkých etapách životného cyklu projektu - od prvotného zabezpečenia informovanosti a posúdenia možností získať prostriedky z fondov EÚ, cez samotnú prípravu projektu, realizáciu výberového konania až po zvládnutie najnáročnejšej fázy - implementácie a monitoringu projektu.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Kde nás nájdete?

Zrealizovali sme projekt výstavby MVE z fondov EÚ. Výška NFP 2 391 435,57 EUR.


EUROSUPPORT s.r.o., Cesta Pod Hradovou 39, 040 01 Košice, IČO: 36 217 077, Office: Slovenská 26, 040 01 Košice

tel: +421 55 63 23 255, fax: +421 55 63 24 588, mail: eurosupport@eurosupport.sk

Mail:Zakaz používania pre zasielanie obchodných a reklamných ponuk !!!